Wild Africa
Zvířata nepotřebují peníze potřebují pouze prostor, kde mohou žít
Více o spolku

Jak pomáháme

Ochrana zvířat je v dnešní době velmi široké spektrum úzce propojených aktivit a činností, které spolu na první pohled navzájem nesouvisí. Proto pracujeme na několika projektech, kterým dominuje osvěta a vzdělávání. 

 

Osvěta a zvyšování informovanosti veřejnosti

Prioritou našeho sdružení je osvěta a informovanost veřejnosti, protože pokud se veřejnost nedozví pravdu o chování člověka ke zvířatům, tak se nám nepovede nic změnit. Veřejné mínění je v tomto případě velmi důležité a my doufáme, že se většina rozumně uvažujících lidí přikloní na naši stranu, kdy se snažíme zabránit zbytečnému zabíjení zvířat například lovci trofejí, kteří při lovech v Africe zabíjejí i zvířata, která jsou ohrožená a která najdeme například na Červeném seznamu ohrožených druhů.

 

Osvěta a vzdělávání dětí a mládeže

Velice důležitou součástí našich aktivit jsou vzdělávací přednášky, při kterých se snažíme v dětech probudit vztah k přírodě a ukázat, že život bez zvířat by nebyl jednoduchý. Budoucí vývoj ochrany přírody bude ležet právě na dnešní mladé generaci.